Vaccin per djurart

Vacciner och andra immunologiska preparat avsedda för djur som är tillgängliga i Finland finns på vaccininformationssidorna. Dessutom innehåller sidorna information om rekommenderade basvaccinationer per djurart som enligt Livsmedelsverkets uppfattning är lämpliga för Finlands förhållanden och det rådande djursjukdomsläget.

På vaccininformationssidorna finns uppgifter om vacciner per djurart och om vilka vacciner som används på marknaden. Sidorna uppdateras regelbundet så att de alltid innehåller aktuell information om vacciner.

Sidan har senast uppdaterats 5.11.2018