EU-referenslaboratorium VTEC/STEC – årsmöte 2018

I mötet redogjorde man bland annat för revideringsarbetet gällande standarden STEC ISO/TS 13136, vilket pågår för tillfället. Vid mötet behandlades också WHO:s nyligen färdigställda rapport över riskerna med STEC i livsmedel (World Health Organization. Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) and food: attribution, characterization, and monitoring: report). Rapporten betonar betydelsen av karakterisering av virulensgener i stället för serogrupper i riskbedömningen av STEC-livsmedelsfynd. Serogrupperna i en isolerad stam är dock ett viktigt tillägg i den epidemiologiska bakgrundsinformationen. Riskbedömningen av STEC-fynd har nu illustrerats i konkret form i en tabell över STEC-stammarnas egenskaper. Denna rapport tar också tydligt ställning till PCR-screening, då tolkningen av de preliminära resultaten av denna orsakat problem i många länder, också i Finland.

Närmare uppgifter: specialforskare Saija Hallanvuo, tfn 040 489 3448, saija.hallanvuo@ruokavirasto.fi

EU-referenslaboratoriernas årsmöten

 

Sidan har senast uppdaterats 31.7.2019