Instruktioner till laboratorierna

 I egenskap av nationellt referenslaboratorium leder Livsmedelsverket på riksplanet verksamheten vid laboratorierna som analyserar prover i frågor som hänför sig till referensmaterial, kvalitetssäkring och analys- och provtagningsmetoder. Livsmedelsverket deltar också aktivt i det internationella (ISO/CEN, IDF) och nordiska (NMKL) arbetet med att utveckla metoderna inom livsmedelsanalytiken. På dessa sidor hopförs information som gagnar godkända laboratorier och instruktioner som hänför sig till referenslaboratorieverksamheten.