ISTA Referenslaboratorier för utsädesanalys

Uppgifter för Internationella frökontrollorganisationen ISTAs referenslaboratorier är

  • Preparering av prover för kompetensprövning och leverans av dessa till ackrediterade laboratorier, samt att fungera som expert i och koordinator av speciella frågor under en aktuell testrunda.
  • Att fungera som referenslaboratorium vid arrangemang av kompetensprövning av nya ansökande för ackreditering, och av redan ackrediterade laboratorier som presterat svaga resultat vid kompetensprövningar.
  • Expertmedlemskap i ISTAs kompetensprövningskommitté.

Det finns medlemslaboratorier på alla kontinenter. Kommittén beslutar om ledare för kompetensprövningsrundor, som arrangeras tre gånger om året och fastställs av ISTAs kongress.

Erfarna laboratorier som framgångsrikt har slutfört kompetenstester kan hos ISTA tilldelas status som referenslaboratorium.

Referenslaboratorium för utsädesanalys

Laboratoriet för utsädesanalyser hos frökontrollsektionen vid Livsmedelssäkerhetsverket Eviras växtanalytikenhet i Loimaa fungerar som ISTAs referenslaboratorium för alla analyser inom laboratoriets kompetensområde.    

Kompetensområde Scope of ISTA Accreditation 

Läs mera Proficiency Test programme
Läs mera Method Validitation Programme

Kontaktpersoner

  • specialforskare Jaana Laurila, tfn 040 521 4761, jaana.laurila@ruokavirasto.fi
  • sektionchef Hanna Ranta, tfn 0400 272 041, hanna.ranta@ruokavirasto.fi