Nationell verksamhet

Det nationella referenslaboratoriet vägleder lokala laboratorier och bestyrker fynd, samt koncentrerar sig på avancerad forskning i branschen. 

Livsmedelsverket fungerar som nationellt referenslaboratorium inom följande forskningsområden:

  • analytik av mikrobiologisk och kemisk säkerhet hos livsmedel och foder
  • diagnostik av djursjukdomar
  • växtanalytik
     

Livsmedelsverket är det enda laboratoriet i Finland som utför alla analyser inom följande områden:

  • bestämning av farliga djursjukdomar som sprids mycket lätt
  • restanalytik
  • bestämning av beståndsdelar av animaliskt ursprung i foder
  • vissa analyser kring mikrobiologisk säkerhet hos livsmedel