Livsmedelsverket, FINAS och Valvira arrangerar 1. - 2.10.2019. utbildningen Aktuellt på laboratoriefronten vid Livsmedelsverket i Vik, Helsingfors. Anmälning till utbildningen måste göras senast den 20 september genom Boost-program.

Första dagen behandlas bl.a. aktuella lagstiftnings- och forskningsfrågor, och andra dagen ägnas åt metoder och analytik. Utbildningen är avsedd för de laboratorier som Livsmedelsverket har godkänt, tillsynsmyndigheterna inom miljö- och hälsoskyddet samt övriga intresserade. Utbildningen är avgiftsfri.

Distansdeltagande

Det är möjligt att delta i evenemanget på distans, via konferenssamtal över Skype. Dessutom har det för deltagande i evenemanget reserverats konferensrum vid Livsmedelsverkets verksamhetsställen i Uleåborg och Åbo. Möjligheten att reservera konferensrum även på Livsmedelsverkets verksamhetsställen på andra orter kan diskuteras med Taija Rissanen vid Livsmedelsverket. Deltagare från regionförvaltningsverken, tillsynsenheterna m.fl. verksamhetsställen ombes boka lokaler själva för sitt deltagande.

De som deltar på distans ska ovillkorligen nämna i samband med anmälan att de deltar på distans.

Programmet och anmälningslänkar finns på Livsmedelsverkets webbplats/evanemang (på finska).

Välkommen med på labbdagarna!

Ytterligare upplysningar: Överinspektör Taija Rissanen, telefon 029 520 4931, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi.

 

Sidan har senast uppdaterats 30.10.2019