Trikinundersökningskurs kan ersättas med handledning under coronavirusepidemin

Livsmedelsverkets referenslaboratorium har ordnat en kurs i trikinundersökning årligen vid verksamhetsstället i Uleåborg. För närvarande kan referenslaboratoriet inte ordna trikinundersökningskursen på grund av coronavirusläget, eftersom bland annat laboratoriearbetet som är en central del av kursen inte kan ordnas på ett hälsosäkert sätt. Livsmedelsverket har fått några förfrågningar från laboratorierna om hur man för närvarande ska kunna utbilda ny personal för trikinundersökning enligt kraven i lagstiftningen. Utbildningen för personer som utför trikinundersökningar består enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning om köttbesiktning 2/2020 av praktiska övningar vid ett laboratorium som godkänts för att utföra trikinundersökningar, en kurs ordnad av Livsmedelsverket och ett förhör.

Trikinundersökningskursen ersätts tillfälligt

Under coronavirusepidemin har en ny person möjlighet att ersätta trikinundersökningskursen på följande sätt:

  • En ny person deltar i trikinundersökningar under en arbetsvecka (5 dagar) under handledning av en person som har gått kursen och fått tillstånd av Livsmedelsverket att utföra trikinundersökningar (= undersökning av prover). Laboratoriet ska beställa infekterat kött från Livsmedelsverkets referenslaboratorium som kontrollprov i samband med handledningen.
  • Innan en ny person får ovan nämnda handledning ska hen ha avlagt de praktiska övningar som nämns i 11 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om köttbesiktning 2/2020 (10 arbetsdagar i ett trikinlaboratorium eller annan tillräckligt omfattande erfarenhet av laboratoriearbete). Ett intyg över avlagd praktik ska skickas till Livsmedelsverket.
  • Laboratoriet skickar en rapport till Livsmedelsverket (t.ex. per e-post) om den nya personens 5 dagar långa handledningsperiod vid laboratoriet. Av rapporten ska framgå bland annat vem som gav handledning, handledningens innehåll och antal undersökta prover.
  • Laboratoriet där en ny person arbetar ska delta i Livsmedelsverkets referensprovsundersökning av trikiner 2021 och ny personal ska också delta i undersökningen av referensprover till exempel tillsammans med en erfaren testare.
  • En ny person ska delta i Livsmedelsverkets trikinundersökningskurs nästa gång en sådan kurs ordnas. Efter att ha gått kursen får deltagaren ett officiellt examensintyg över avlagd trikinundersökningskurs enligt 11 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om köttbesiktning.

Mer information: överinspektör Taija Rissanen, förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi

 

 

 

Sidan har senast uppdaterats 21.12.2020