Laboratoriet ska lämna dokumenten om kompetensbedömning till Livsmedelsverket

För närvarande lämnar ackrediteringstjänsten FINAS sammandragen av dess kompetensbedömningar gällande laboratorier som Livsmedelsverket godkänt och utsett, tillsammans med ackrediteringsbesluten och kompetensområdena i anknytning till dessa till Livsmedelsverket. Laboratorierna har gett sitt samtycke till utbytet av information när de ansökt om godkännande hos Livsmedelsverket. Utifrån dokumenten om kompetensbedömningen följer Livsmedelsverket upp hur kriterierna för laboratoriernas godkännande uppfylls.

Utsedda och godkända laboratorier har även själva en lagstadgad skyldighet att lämna aktuell information till Livsmedelsverket om de forskningsmetoder som omfattas av bedömningen, om ackrediteringens giltighet och om eventuella betydande avvikelser som konstaterats vid bedömning. Därför har Livsmedelsverket avtalat med FINAS att Livsmedelsverket begär att få de nödvändiga dokumenten som anknyter till kompetensbedömningarna direkt från laboratorierna. Detta förfarande träder i kraft 1.1.2023. FINAS levererar således inte längre bl.a. de uppdaterade ackrediterade kompetensområdena till Livsmedelsverket.

Många laboratorier har också hittills haft som vana att lämna dokumenten som gäller FINAS kompetensbedömning till Livsmedelsverket genast efter att de blivit färdiga. Livsmedelsverket önskar att alla laboratorier övergår till detta förfarande redan i höst. Livsmedelsverket kommer att påminna laboratorierna om detta i flera omgångar under nästa år.

Författningar:

Statsrådets förordning 152/2015, 10 §

Lag om djursjukdomar 76/2021, 76 §

Lag om animaliska biprodukter 517/2015, 50 §

 

Mer information: Taija Rissanen, Livsmedelsverket, tfn 050 574 63 08, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

 

Sidan har senast uppdaterats 20.9.2022