Sändande av resultaten av livsmedelsanalyserna från 2018

Enligt 40 § livsmedelslagen (23/2006) och 13 § laboratorieförordningen (SRf 152/2015) ska ett godkänt laboratorium på Livsmedelsverkets begäran sända ett sammandrag till verket av undersökningarna man utfört och resultaten av dessa. Rapporteringsskyldigheten gäller myndighetsprover och prover inom ramen för egenkontrollen som enligt livsmedelsbestämmelserna förutsätts bli undersökta. Lämnandet av uppgifterna är lagstadgat.

Livsmedelsverket ber de godkända laboratorierna årligen för enskilda livsmedelskategoriers del inrapportera antalet analyser med avseende på salmonella, EHEC -bakterier, campylobakter, listeria och patogen yersinia och resultaten av dessa analyser. (Undersökningarna som ingår i salmonellakontrollprogrammet hör ändå inte hit). Resultaten har utnyttjats bl.a. för allmän uppföljning av förekomsten av patogener, för utredning av epidemier, för identifiering av eventuella latenta risker och för riskvärderingar. Det värdefulla arbetet ni gör utnyttjas således också på bredare front på riksnivå.

Resultat från året 2018 och föregående år rapporteras med Patogenix-programmet. Adressen till Patogenix är: https://palvelut2.evira.fi/patogenix. Om nya användaridentifikationer eller identifikationer som ersätter eventuella bortkomna identifikationer kan man be från Livsmedelsverket: ruokamyrkytysrekisteri@ruokavirasto.fi.

Resultat av egenkontrollprov från året 2018 rapporteras genom Patogenix-programmet på samma sätt som föregående år. Resultat av myndighetsprov från året 2018 rapporteras till Ruokavirasto med Patogenix om laboratoriet (eller den kommunala myndigheten) har inte elektronisk dataöverföring av analysresultat i bruk (VATI).

Laboratorierna kan om de så vill sända resultaten till Livsmedelsverket även i tabellformat (.csv-dokument). Mer information om detta mikko.tuominen@ruokavirasto.fi eller ruokamyrkytysrekisteri@ruokavirasto.fi.

Tack till alla laboratorier som redan inrapporterat uppgifterna! Resultat från året 2018 kan inrapporteras ännu fram till 31.3.2018.

Du vill väl hjälpa oss att utnyttja dina analysresultat vid styrning och planering av tillsynen!

Mer information:

Överinspektör Annika Pihlajasaari, sektionen för livsmedelsmikrobiologi, tfn 029 530 4271 annika.pihlajasaari@ruokavirasto.fi.

Sidan har senast uppdaterats 26.3.2019