Nya koder för livsmedelsmetoder i överföringstjänsten för analysuppgifter

Kodsystemet i överföringstjänsten för analysuppgifter som fungerar som gränssnitt för Vati har saknat de senaste versionerna av många standardmetoder. Nu har dessa senaste versioner skapats i kodsystemet och den aktuella versionen får också en ny analyskod. Vänligen använd dessa nya analyskoder i laboratorierna när ni överför provresultat från laboratoriesystemet till Vati. Samtidigt är det bra om laboratoriet kontrollerar metodversionerna bakom de analyskoder som används för dataöverföring i Vati så att laboratoriesystemets analyskod motsvarar den aktuella (senaste) metodversionen. Analyskodsystemet för livsmedelsmetoder finns på nätet på adressen https://koodisto.meta2.fi/koodistoportaali/koodisto/analyysikoodit-kuti

Laboratoriet kan använda standardmetodens analyskod även med den ifrågavarande metodens modifierade versioner om den modifierade versionen ger resultat som motsvarar den ursprungliga metoden. Ni kan ansöka om egna analyskoder för interna metoder genom att kontakta laboratoriot@ruokavirasto.fi. Avsikten är att vi på Livsmedelsverket utvecklar uppdateringen av kodsystemet så att nya metodversioner skapas i kodsystemet utan dröjsmål och de nya koderna meddelas till laboratorierna.

Mer information och råd om analyskodsystemet hittar du i Vatis kundportal. Om du inte har ett användarnamn i kundportalen, kan du kontakta laboratoriot(at)ruokavirasto.fi.

Senaste koder för livsmedelsmetoder

Mikrob Metod Den nya analyskoden Kod för den tidigare versionen
E. coli O157 NMKL 164:2019 11502 11038
E. coli O157 SFS-EN ISO 16654:2001/A1:2017 11503 11037
Termotoleranta campylobacter SFS-EN ISO 10272-2:2017 11504 11201
Salmonella SFS-EN ISO 6579-1:2017/A1:2020 11505 11082
Sidan har senast uppdaterats 16.6.2021