Referensmätning för laboratorier som undersöker livsmedelskontaktmaterial

Europeiska unionens referenslaboratorium för livsmedelskontaktmaterial ordnar i år jämförelsemätningen ”The determination of MOSH/MOAH in edible oil". Alla intresserade laboratorier kan delta i jämförelseundersökningen. Deltagandet är gratis.

Vid jämförelsemätningen kommer två olivoljeprov och ett kvalitetssäkringsprov att undersökas. Detaljerad information, tidtabell och anmälningsanvisningar publiceras i April.

Laboratorierna kan redan nu anmäla sitt intresse för att delta i referensmätningen till Finlands nationella referenslaboratorium för livsmedelskontaktmaterial:

Sektionschef Arja Meriläinen, Tullaboratoriet, fornamn.efternamn(at)tulli.fi

Sidan har senast uppdaterats 5.4.2022