Trikinundersökningskursen ordnas år 2022, kursen kan inte längre sökas för ersättning genom introduktion

Utbildningen för personer som utför trikinundersökningar består av en kurs som ordnas av Livsmedelsverket samt förhör (statsrådets förordning 152/2015, 7 §). Personer som har avlagt kursen och förhöret har rätt att utföra trikinundersökningar i samband med officiell köttbesiktning.

Under coronaepidemin har Livsmedelsverket inte ordnat någon trikinundersökningskurs. Då laboratorierna även under denna tid haft behov av att utbilda nya trikintestare har laboratorierna kunnat ansöka hos Livsmedelsverket om tillstånd att tillfälligt ersätta en ny persons trikinundersökningskurs med introduktion vid laboratoriet. Detta tillstånd har gjort det möjligt för nya personer att delta i undersökningar av officiella trikinprover.

Enligt planerna ordnas nästa trikinundersökningskurs vid Livsmedelsverket våren 2022. Livsmedelsverket har beslutat att laboratorierna från och med mars 2022 inte längre på basis av en introduktion kan ansöka om tillstånd för en ny person att utföra officiella trikinundersökningar. En ny person kan alltså få tillstånd att utföra trikinundersökningar endast genom att delta i nästa kurs som ordnas av Livsmedelsverket och förhöret i anslutning till kursen. Även de personer som under ränteepidemin har fått tillstånd av Livsmedelsverket att tillfälligt ersätta en trikinundersökningskurs med introduktion ska delta i följande kurs. Personerna kan endast fortsätta med trikinundersökningarna genom att avlägga kursen och förhöret. Tillfälliga tillstånd som beviljats under epidemin upphävs i samband med kursen.

De godkända laboratorierna informeras om trikinundersökningskursen via e-post samt Livsmedelsverkets evenemangskalender.

Mer information om kursen på Livsmedelsverkets webbplats.

Mer information ger:

Överinspektör Taija Rissanen, tfn 050 574 63 08, fornamn.efternamn(at)ruokavirasto.fi

Antti Oksanen, tfn  044 561 64 91, fornamn.efternamn(at)ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 5.4.2022