Uppdatering av horisontell metod för kvantifiering av mikroorganismer (ISO 4833)

Uppdaterade versioner av den horisontella metoden för kvantifiering av mikroorganismer (ISO 4833) har kommit ut: ISO 4833-1:2013, Amd 1:2022 och ISO 4833-2:2013, Amd 1:2022. I de uppdaterade versionerna har man bland annat preciserat i vilka situationer ingjutning används och var spridodling (val mellan del 1 och del 2 av metoden).

Enligt Livsmedelsverkets register över godkända laboratorier använder flera laboratorier metoden ISO 4833-1:2013. För den uppdaterade versionen av den här metoden, ISO 4833-1:2013, har Amd 1:2022 skapat den nya analyskoden 11508 för att överföra resultaten till Vat via överföringstjänsten för analysdata. 

Analyskoderna för livsmedelsmetoder hittar du på webben på adressen https://koodisto.meta2.fi/koodistoportaali/koodisto/analyysikoodit-kuti

Mer information

Metod: Saija Hallanvuo, Livsmedelsverket, fornamn.efternamn(at)ruokavirasto.fi, tfn 358 295 204 211

Elektronisk dataöverföring av resultat: Taija Rissanen, Livsmedelsverket, tfn +358 295 204 931

Sidan har senast uppdaterats 5.4.2022