Utbildning: Aktuellt på laboratoriefronten 6–7.10.2020

Livsmedelsverket, FINAS och Valvira ordnar utbildningen Ajankohtaista laboratoriorintamalla (Aktuellt på laboratoriefronten) 6–7.10. På programmet står bl.a. aktuella resultat i forskningsprojekt, STUK:s mätstrategi, tolkning av resultaten i undersökningar av boendehälsa och aktuella lagstiftningsärenden inom livsmedels- och hälsoskyddsövervakningen. Utbildningen är avsedd för laboratorier som Livsmedelsverket godkänt, tillsynsmyndigheter inom miljöhälsovården och andra som är intresserade av ämnet. Utbildningen är avgiftsfri.

Evenemangets program och länkar för anmälan läggs ut i sommar på Livsmedelsverkets webbplats:

https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/aktuellt/evenemang-och-utbildning/

Det är möjligt att evenemanget ordnas helt på distans, men beslut om detta fattas utifrån epidemiläget i Finland när evenemangets datum kommer närmare.

Välkommen med på laboratoriedagarna!

Mer information: Överinspektör Taija Rissanen, tfn 050 574 6308, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 15.6.2020