Kontaktpersonerna för Eviras laboratorietjänster

  • laboratorie- och undersökning: överdirektör Janne Nieminen, tfn 050 463 9586
  • djursjukdomsbakteriologi och -patologi: enhetschef Sinikka Pelkonen, tfn  040 028 7061
  • virologi: enhetschef Tuija Gadd, tfn 050 357 0328
  • mikrobiologi: enhetschef Anna-Liisa Myllyniemi, tfn 040 028 7398
  • kemi: enhetschef , tfn 
  • växtanalys: enhetschef Mirja Kartio, tfn 040 534 5510

Laboratorier godkända av Livsmedelsverket

Myndighets- och egenkontrollundersökningar utförs förutom i Livsmedelsverkets laboratorier även i laboratorier som Livsmedelsverket godkänt enligt lagstiftning.

Kontaktperson för godkännandet av myndighets- och egenkontrollaboratorier är överinspektör Taija Rissanen, tfn 050 574 6308.