Registrerade laboratorier som undersöker anmälningspliktiga djursjukdomar

 • Atria Suomi Oy
 • Eurofins Nab Labs Oy
 • Fin FurLab Oy
 • Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen tdk, elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto
 • Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen  tdk, kliinisen mikrobiologian laboratorio
 • Helsingin yliopisto, zoonoosiviruslaboratorio
 • HKScan Finland Oy
 • Itä-Suomen yliopisto, Ympäristö- ja biotieteiden laitos
 • KVVY Tutkimus Oy, Porilab
 • KVVY Tutkimus Oy, Raumalab
 • KVVY Tutkimus Oy, Tampere
 • Kymen Ympäristölaboratorio Oy
 • Lauttalab, Koivuranta slakteri
 • Lepikon teurastamo
 • Metropolilab Oy
 • Movet Oy
 • PRIK-palvelut
 • Remeskylän Kotiliha
 • Saimaan vesi- ja ympäristötutkimus Oy
 • Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy
 • Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy
 • ScanLab Oy
 • SeiLab Oy, Haapaveden toimipiste
 • SeiLab Oy, Seinäjoen elintarvike- ja ympäristölaboratorio
 • Snellmans Köttförädling Oy Ab
 • SYNLAB Analytics & Services Finland Oy
 • Väisäsen Kotiliha