Registrerade laboratorier som undersöker andra anmälningspliktiga djursjukdomar

Nästa laboratorier har registerats i Livsmedelsverket för undersökning av andra anmälningspliktiga djursjukdomar. Registrering gäller analys av sådana prover som inte har tagits i samband med myndighetskontroll eller annan myndighetsverksamhet. Andra anmälningspliktiga djursjukdomar kan även analyseras i officiella djurhälsolaboratorier.

Sidan har senast uppdaterats 6.10.2022