Kastning

Paketet för undersökning av foster

Prov

Kastade foster, eller om fostren är flera, 2 - 3 foster samt efterbörden. Det är viktigt att skicka efterbörden, oberoende av hur smutsig den är, eftersom vissa sjukdomsalstrare orsakar observerbara förändringar bara i moderkakan. Minst 2 - 3 livmoderkottar bör ingå i provet. Man bör helst skicka och undersöka prov från flera tackor som har kastat sitt foster.

Undersökningar

Patologisk undersökning samt de viktigaste bakterierna, virusen och parasiterna som orsakar kastning.

Försändelse

Provet bör alltid vara så färskt som möjligt, som till exempel ett prov som har förvarats kallt över ett veckoslut duger för undersökning.

Adresser dit proverna ska skickas

Livsmedelsverket Kuopio 

  • leverans: Livsmedelsverket Kuopio, Neulaniementie 470210 Kuopio 
  • bussfrakt: Livsmedelsverket Kuopio, Matkahuolto Kuopio 

Livsmedelsverket Helsingfors  

  • leverans: Livsmedelsverket, patologi, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors 
  • bussfrakt: Livsmedelsverket Helsinki, patologi, Matkahuolto Kamppi (Helsingfors)

Livsmedelsverket Seinäjoki 

  • leverans: Livsmedelsverket Seinäjoki, Keskuskatu 23, 60100 Seinäjoki 
  • bussfrakt: Livsmedelsverket Seinäjoki, Matkahuolto Seinäjoki

Livsmedelsverket Uleåborg 

  • leverans: Livsmedelsverket Uleåborg, Elektroniikkatie 5, 90590 Uleåborg 
  • bussfrakt: Livsmedelsverket Uleåborg, Matkahuolto Uleåborg

Brusellos (avgiftsfri)

I fall av brusellos kan för kommunalveterinären vid behov ta blodprover för undersökning av kastning hos djur.

Prov

5 stycke serumblodprov/gård. Prover av hondjur som har kastat, om det finns färre än fem, resten av proverna kan tas av övriga tackor/getter.

Undersökningar

Brusella-antikroppsundersökning. På begäran kan man av samma prover även undersöka Q-feber och antikroppar mot klamydhophila om dessa undersökningar är avgiftsbelagda.

Försändelse

Om proverna blir förstörda eller fryser till kan de inte användas för undersökning. De måste tas så aseptiskt som möjligt och förpackas omsorgsfullt (lindas in förutom i wellpapp även i till exempel tidningspapper) och innan försändelse förvaras i kylskåp eller på annat svalt ställe.

Adress dit proverna ska skickas

Livsmedelsverket Helsingfors

Livsmedelsverket, djursjukdomsbakteriologi, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors