Maedi-visna- eller CAE-prover

Prov

Maedi-visna/CAE-antikroppar undersöks ur serum. Blodproverna tas i rör som inte innehåller ämnen som skulle kunna förhindra blodkoagulering.

Remiss

För MV/CAE-prover används samma undersökningsremiss som för produktionsdjur. I remissen bör följande uppgifter nämnas:

  • djurägarens och veterinärens namn, adress och telefon
  • lägenhetssignum
  • provtagningsdatum
  • djurens fullständiga EU-signum

Till remissen bifogas en djurförteckning från får- och getregistret. Provrören förses med löpande numrering. Vid numrering används en svart vattenfast tusch. Provrörens nummer antecknas i djurförteckningen vid det djur från vilket provet har tagits. Provrören packas så att de håller sig hela under transporten.

Undersökningar

Maedi-visna- och CAE-virusantikroppar undersöks ur får-/getserum med ett kommersiellt ELISA-test. Prover som tas inom ramen för hälsokontrollprogrammet undersöks inte i brådskande ordning. Ifall ni behöver provresultatet snabbt ber vi er meddela detta i remissen. För MV/CAE-programmets prover debiteras en avgift enligt prislistan.

Sändning

Proverna levereras till laboratoriet så fort som möjligt. Det lönar sig inte att skicka prover på fredagar. Proverna kan bevaras i kylskåpet över veckoslutet; proverna får ej frysas ner. Vid varmare årstider rekommenderas användning av kylklampar. Avsändaren betalar sändningskostnaderna.

Sändningsadress

Livsmedelsverket, virologi, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors 
Eventuella förfrågningar telefon 050 336 6563