Parasitundersökning av avföringsprover av får

Prov

Avföringsprovet tas direkt från ändtarmen eller alternativt direkt efter avföring, minst en matsked/djur Av avföringshögar på bete tas inte några prover.

Proven tas alltid som individuella prov och märkta med individens kännetecken, till exempel i en plasthandske eller (hellre) i en plastpåse eller -burk. Proverna ska tas innan medicinering för parasiter påbörjas. Om man vill utreda effekten av medicinering för parasiter tas nya prover av samma djur cirka 10 dagar efter att man gett medicin mot parasiter.

Undersökningspaketet för parasiter inkluderar undersökning av fem prover med en metod samt salmonellaundersökning.

Undersökningar

  • metod: McMaster kvantitativ flotationsundersökning (sockerflotation)
  • inkluderar fastställande av Eimeria spp. oocyter (koccidios) samt fastställande av antalet ägg för löpmagsmaskar och maskar i tarmen
  • om det i gruppen förekommer djur med diarré, försämrad tillväxt eller dålig ull väljs de med i provtagningen, symptomen antecknas på remissen

Försändelse

Skickas till laboratoriet samma eller senast följande dag, förvaringstemperatur: kylskåp (får inte frysas ner). Proverna borde helst tas i början på veckan, prover bör inte skickas på fredagar eftersom risken för att de förstörs under transporten är stor. De snabbaste försändelsesätten är Postens Till dörren-paket, buss eller personlig leverans. Under den varma årstiden rekommenderas användning av kylklampar. Ägaren betalar försändelsekostnaderna.

Remiss

Anteckna djurslaget på remissen. Djurens ålder eller födelsetid ska framkomma av remissen.

Adress dit proverna ska skickas

Livsmedelsverket Uleåborg

  • leverans: Elektroniikkatie 5 
  • postadress: Livsmedelsverket Uleåborg, Elektroniikkatie 3, 90590 Uleåborg 
  • bussfrakt: Livsmedelsverket Uleåborg, Matkahuolto Uleåborg