Införselundersökningar

I samband med införsel av hästar krävs antikroppsundersökningar mot träskfeber (infectious anemia) samt beskällaresjuka (dourine) och rots (malleus) som görs i laboratotierna för djursjukdomsvirologi- och bakteriologi i Livsmedelsverket. Djursjukdomsvirologi gör också antikroppsbestämningar och virusisoleringar för arteritvirus hos hästdjur som krävs med vissa villkor i samband med införsel av hingstar som är över 180 dagar gamla.

Provtagning

Ett blodprov (minst 5 milliliter helblod eller serum) för antikroppsundersökningar tas i ett vanligt stort blodprovsrör utan antikoagulanter (ämne som förhindrar koagulering). Om transporten av blodprovet tar mer än ett par dar, rekommenderas att man skickar serum istället för helblod. Om proverna blir förstörda eller fryser till kan de inte användas för undersökning. De måste tas så aseptiskt som möjligt och förpackas omsorgsfullt (lindas in förutom i wellpapp även i till exempel tidningspapper) och bevaras i kylskåp innan försändelsen eller på annat svalt ställe.

För virusarteritisolering av seropositiva hingstar tas ett spermaprov som innehåller en spermarik fraktion. Antiseptiska medel eller desinfektionsmedel får inte användas för rengöring av hingstens genitaler innan provtagningen. Omedelbart efter provtagningen ska sperman kylas ned med is eller kylklampar och levereras omgående till laboratoriet. Om transporten tar en längre tid, kan provet frysas in i -20 °C.

Sändning av prov

Prover från länder utanför EU ska skicks till Livsmedelsverket via kurirservice eller lämnas in personligen. Avsändaren ansvarar för alla kostnader. I Finland kan proverna skickas per post.

Provrören ska förslutas väl och förpackas så att de inte skadas under transporten. Fakturan kan endast skicks till en adress i Finland. Om en sådan saknas ska undersökningarna betalas på förhand. 

Skicka prover till Livsmedelsverkets laboratoriet för djursjukdomsvirologi i Helsingfors.
Sändningsanvisningar och adresser

Sidan har senast uppdaterats 24.7.2020