Virussjukdomar i luftsvägarna

Livsmedelsverket kan påvisa följande virus som orsakar luftvägssymptom hos hästar: 

  • hästinfluensa 
  • herpesvirus hos hästar (EHV 1 och EHV 4) 
  • arteritvirus hos hästar

En virussjukdom kan diagnostiseras antingen genom påvisande av sjukdomsalstraren eller genom en ökning av antikroppsnivån som orsakas av den. Livsmedelsverket använder sig av PCR- och virusisoleringsmetoder för att påvisa ovan nämnda sjukdomsalstrare. 

Om djuret uppvisar akuta symptom vore det bra att alltid ta ett slemprov från näsborrarna för en direkt virusanalys samt ett första blodprov för analys av antikroppar. Ett annat blodprov tas 2 - 3 veckor senare ifall det direkta påvisandet av viruset är negativt.

Prov

Påvisande av virus

För påvisande av virus kan slemprover från näsborrarna, konjunktiva- eller lungsköljningsprov sändas in. Provet borde tas under de första dagarna efter att djuret insjuknat eftersom virusen då kan konstateras med största säkerhet. 

Före provtagningen ska synlig smuts tas bort ur näsborrarna. Slemprov från näsborrarna tas så djupt som möjligt från slemhinnan inne i noshålan med en flockad pinne som är avsedd för virusprover. Det lönar sig att ta ett prov ur vardera näsborren. Om flockade pinnar inte finns att tillgå, går det att använda vanliga sterila topsypinnar. Då är det skäl att använda 3 pinnar för att säkerställa att man får en tillräckligt stor provmängd. Om vanliga pinnar används minskar testets känslighet.

  hevosen_sierainlimanayte.jpgbild U-M Kokkonen 

Proverna skickas till laboratoriet i ett transportrör avsett för virusprover (till exempel UTM-RT eller Virocult) eller i ett tomt sterilt rör (till exempel mjölkrör eller serumrör utan tillsats). Transportmedier som är avsedda för bakteriologiska prover ska inte användas för virusprover.

Serologisk provtagning

För att påvisa en ökning av antikroppsnivån för ett specifikt virus ska två serumprover (=parserum) tas på hästen. Det första provet tas under sjukdomens akuta fas och det andra provet tas cirka två till tre veckor senare. 

Använd serumrör som inte innehåller medel som förhindrar koagulering eller särskilda gelrör. Det är bra att använda vakuumteknik vid provtagningen eftersom det förbättrar provets kvalitet. Mängden blod beror på hur många och hurudana analyser som ska göras av provet. 

Om proverna förfars, värms upp, fryses ner eller om någon annan anledning orsakar hemolys går det inte att undersöka serumet. Proverna ska därför tas så aseptiskt som möjligt och förpackas noggrant. Rören ska förslutas vätsketätt. För att undvika hemolys kan blodprovet centrifugeras och serumet avskiljas innan provet sänds till laboratoriet. Då det gäller blodprover av hästar sjunker de röda blodkropparna snabbt till rörets botten och serumet avskiljs även utan centrifugering. Ett sådant prov kan förvaras i kylskåp i ett dygn, och därefter hälls serumet i transportröret. 

Provrören ska vara tydligt märkta och en remiss med nödvändiga tilläggsuppgifter ska bifogas.

Undersökningspaket för luftvägsinfektioner hos hästar

I Livsmedelsverkets paket för undersökning av ekvina luftvägsinfektioner (EHV-1, EHV-4, hästinfluensa och/eller EVA) ingår undersökningar av prover från 1 - 5 hästar. I undersökningen ingår påvisande av viruset och undersökning av antikroppar i parserum. Vilka sjukdomsalstrare som undersöks väljs utgående från förhandsuppgifterna. Samma undersökningar ingår i priset för den patologiska undersökningen vid utredning av luftvägsinfektion. Undersökningarna kan alternativt beställas som separata undersökningar för påvisande av virus eller antikroppar.

Mer information om provtagning vid kastning

För att utreda orsaken till kastning hos ett sto är det bra att sända hela fölet med fosterhinnor till obduktion. Då kan en komplett patologisk-anatomisk undersökning utföras och så många orsaker som möjligt säkerställas. Om ett helt föl inte kan sändas in, tas bitar av placentan/efterbörden, levern, lungorna och mjälten för virologiska undersökningar. Av dessa prover, såsom av de motsvarande proverna som tagits vid obduktionen, utför Livsmedelsverket en PCR-undersökning för virusabortvirus EHV-1 och arteritvirus. Det är också bra att sätta med ett serumprov av stoet, om det bara är möjligt.

Med tanke på andra eventuella sjukdomsalstrare är det viktigt att sända uppgifter om symptomen med provet, och om hästens kontakter eller besök utomlands samt om vilken sjukdom som den behandlande veterinären misstänker.

Sändning av prover

Skicka prover till Livsmedelsverkets laboratoriet för djursjukdomsvirologi i Helsingfors. 
Sändningsanvisningar och adresser

Sidan har senast uppdaterats 24.7.2020