BSE

Prov

Provet för BSE-snabbtest tas från nötkreaturens hjärnstam. Provbiten bör vara 3 - 10 centimeter lång. Hjärnstammen består av mellan- och mitthjärnan, hjärnbryggan och förlängda märgen. Hjärnstammens bakre gräns går vid förgreningspunkten för den första halsnerven. Provet för BSE-snabbtest tas från bakre delen av hjärnstammen, där det förgrenade obexområdet borde finnas (Y-formad punkt i hjärnstammen). Testet kan göras på andra delar av hjärnstammen, om obexområdet av någon anledning inte är tillgängligt.

Ibland kan det hända att man inte kan ta provbitar på normalt sätt med sked via nackhålet. I dessa fall ska hela huvudet från djuret i fråga föras till Livsmedelsverkets verksamhetsenhet i Helsingfors, Kuopio, Seinäjoki eller Uleåborg. Innan huvudet sänds ska den veterinär som sänder det ta kontakt med Livsmedelsverkets obduktionssal i fråga och komma överens om saken med en representant för personalen.

Provbiten kan sändas till Livsmedelsverket för analys även om den är i dåligt skick eller har sönderfallit. För sådana prov har Livsmedelsverket följande klassificering:

 1. Sönderfallna prov av hjärnstammen (till exempel mosade eller spjälkta).
 2. Prov som förruttnat, det vill säga genomgått autolys.

Nödvändiga provtagningsinstrument

Prov tas från nötkreaturets hjärna med en plast- eller stålsked som planerats för ändamålet. Vid provtagningen ska engångshandskar alltid användas, någon annan särskild skyddsutrustning behövs inte. Om det finns flera djur som ska undersökas (som till exempel på slakteriets normala linje) behöver man inte byta provtagningssked eller engångshandskar mellan varje djur. Det räcker att man sköljer provtagningsskeden mellan varje djur samt byter sked och handskar mellan ca vart tionde djur. Om det är fråga om sjuk- eller nödslakt eller självdöda djur bör man byta handskar och provtagningssked mellan varje djur. I de fall man använder en stålsked bör den rengöras omsorgsfullt mellan varje djur. Plastskedarna är engångsskedar och kan förstöras genom bränning. Både plast- och stålskedarna kan desinficeras genom att lägga dem i en fyra procent hypokloritlösning i två timmar.

Skedar och provburkar som krävs för TSE-provtagning samt paketkort kan beställas från Livsmedelsverket via e-post:

 • tilaukset@ruokavirasto.fi

Livsmedelsverket skickar paketkortet i pdf-format via Postis system SmartShip till kundens e-post. Vänligen observera att paketkortet endast gäller 14 dagar från beställning.

Provtagningsteknik

 • Huvudet lösgörs mellan den första nackkotan och skallen.
 • Huvudet ställs upp och ned (ventralsidan, det vill säga underkäken uppåt) så att nackhålet (foramen magnum) syns. Ändan av hjärnstammen borde synas i nackhålet.
 • Fingret förs in på insidan av nackhålet mellan hjärnhinnorna och hjärnstammen. Fingret förs runt hjärnstammen så att hjärnstammen lossnar från den omgivande vävnaden.
 • Provtagningsskeden läggs ovanför hjärnstammen (på ventralsidan) mellan hjärnstammen och omgivande hjärnhinnor.
 • Provtagningsskeden skjuts in till ett djup på 7 - 8 centimeter. Skeden borde kunna föras in till detta djup utan något större motstånd.
 • Skeden förs runt hjärnstammen både åt höger och vänster cirka 90 grader för att bryta de nervknippen som utgår från hjärnstammen. Om dessa inte bryts är det svårt att få ut en hel bit av hjärnstammen.
 • Framdelen av skeden trycks nedåt så att hjärnstammen bryts, varefter skeden dras ut. Den lösgjorda biten från hjärnstammen följer skeden.
 • Provet läggs i en för ändamålet avsedd plastburk. Djurets öronmärke ska alltid läggas i plastburken.

Undersökningar

 • BSE-undersökning av självdöda, sjuk- och nödslakta nötkreatur görs med BSE-snabbtest vid Livsmedelsverkets verksamhetsenhet i Helsingfors.
 • BSE-undersökning av nötkreatur som insamlats till Honkajoki görs vid Livsmedelsverkets verksamhetsenhet i Helsingfors.
 • Livsmedelsverkets verksamhetsenheter i Kuopio, Seinäjoki och Uleåborg tar emot hela huvuden, från vilka prov på hjärnstammen sänds för BSE-test till Livsmedelsverkets prionlaboratorium i Helsingfors.

Förpackning av prov i enlighet med Postis anvisningar:

Diagnostiska prov ska förpackas i enlighet IATA DGR:s förpackningsanvisning 650. Ett paket ska bestå av:

 1. Ett tätt primärkärl, som för prov tillhörande priongruppen betyder en provburk med gul kork (maximal mängd 500 gram / kärl)
 2. En tät sekundärförpackning
 3. Ett absorberande material som är tillräcklig för att ta upp hela den mängd vätska som finns i primärkärlen. Det absorberande materialet placeras mellan primärkärlet och sekundärförpackningen. Som absorberande material kan användas pappershanddukar, megasoft eller sugpapper.
 4. En ytterförpackning i vilken sekundärförpackningen förpackas. Ytterförpackningen ska vara tillräckligt stark med beaktande av dess volym, vikt och tänkta användning. Ytterförpackningen behöver inte vara UN-typgodkänd men den ska tåla fall från 1,2 meters höjd

Märkningar på förpackningen

 När diagnostiska prov sänds ska förpackningen vara försedd med följande märkningar:

 1. DIAGNOSTIC SPECIMEN PACKED IN COMPLIANCE WITH IATA PACKING INSTRUCTION 650
 2. FN-transportnumret för diagnostiska prov UN 3733 inom en kvadrat ställd på ett hörn, kvadraten ska vara minst 50 mm stor. UN 3373 utskrivbart klassificeringsmärke
 3. Provens nettovikt
 4. Uppgifter om avsändaren: Namn, företagets namn, adress, telefonnummer
 5. Uppgifter om mottagaren: Namn, företagets namn, adress, telefonnummer 
 6. Uppgifter om den person som ansvarar för försändelsen (namn och telefonnummer) krävs inte men är bra att anteckna.

Alla anteckningar kan göras på ett A4-ark, som limmas eller tejpas på paketet.

Nödvändiga dokument

För sändning av diagnostiska prover flygledes krävs en flygfraktsedel (Air waybill). Beskriv innehållet med följande text: Diagnostic specimen packed in compliance with IATA packing instruction 650. Remissen till mottagaren förpackas mellan sekundärförpackningen och ytterförpackningen. De andra dokumenten sätts på utsidan av paketet.

Leverans av prover

Remissen för BSE-undersökning (pdf) fylls i omsorgsfullt. Provbrukarna bör läggas i separat plastpåse för att säkra att remisserna är rena. Såväl provburkarna som remisserna förpackas omsorgsfullt så att det inte uppstår några utsläpp ifall burkarnas öppnas eller går sönder.

Organprover och hela huvuden kan skickas som Expresspaket eller Till dörren-paket via Posti, eller föras till verksamhetsstället i Helsingfors. Hela huvuden kan dessutom lämnas till Livsmedelsverkets verksamhetsställen i Kuopio, Uleåborg och Seinäjoki. På kvällar och veckoslut kan man också använda provkylrummen vid ovan nämnda verksamhetsställen vid Livsmedelsverket.

Leveransadresser

Livsmedelsverket Helsingfors 

 • leveransaddress: Livsmedelsverket, virologi/prionlaboratoriet, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors 
 • mottagarens telefonnummer på adresskortet 0400 378 710 eller 050 463 7759
 • kontoret för patologi 029 520 4919

Livsmedelsverket Kuopio (endast hela huvuden) 

 • besöksadress: Livsmedelsverket Kuopio, Neulaniementie 4, telefon 029 520 4132 

Livsmedelsverket Uleåborg (endast hela huvuden) 

 • besöksadress: Livsmedelsverket Uleåborg, Elektroniikkatie 5, 029 520 4181

Livsmedelsverket Seinäjoki laboratoium (endast hela huvuden) 

 • besöksadress: Livsmedelsverket Seinäjoki, Keskuskatu 23, telefon 029 520 4147
Sidan har senast uppdaterats 8.9.2023