Parasitundersökning av betande unga nötkreatur

Prov

 • Avföringsprovet tas direkt från ändtarmen eller alternativt direkt efter avföring, minst en matsked/djur, för påvisande av lungmask minst 0,5 deciliter. Av avföringshögar på bete tas inte några prover.
 • Proven tas alltid som individuella prov och märkta med individens kännetecken, till exempel i en plasthandske eller (hellre) i en plastpåse eller -burk. Proverna ska tas innan medicinering för parasiter påbörjas.
 • Undersökningspaketet för parasiter inkluderar undersökning av fem prover med en metod samt salmonellaundersökning.

Undersökningar

Mag-tarmparasiter (Trichostrongylidae)

 • Metod: McMaster kvantitativ flotationsundersökning (sockerflotation).
 • Inkluderar påvisande av antalet ägg för Trichostrongylidae-stammens löpmagsmaskar och tarmparasiter. (Samtidigt får man antalet Eimeria spp. oocystor. Antalet Eimeria är dock vanligtvis inte av någon betydelse såvida det inte är frågan om akut diarré (se punkt 2)).
 • För kartläggning av parasitläget tas avföringsprov (5 - 10) av djur som är första sommaren på bete cirka 3 - 4 veckor efter betessläppningen, eller senare i juli-augusti, dock inte längre på senhösten eftersom parasiterna då går i vila.
 • Som objekt väljes särskilt sådana beten där man föregående år har haft nötkreatur på bete eller traditionella betesmarker där djur betar från år till år. om det i gruppen förekommer djur med diarré, försämrad tillväxt eller dålig päls väljs de med i provtagningen.

Betessläppningskoccidios (E. alabamensis)

 • Metod: McMaster kvantitativ flotationsundersökning (sockerflotation).
 • Kraftig diarré 1 - 2 veckor efter betessläppningen.
 • Idealisk tidpunkt för provtagningen är 8 - 10 dygn efter infektion (betessläppning).
 • Avföringsprov från fem djur

Levermaskar (Fasciola, Dicrocoelium)

 • Metod: sedimentationsmetod Att upptäcka ägg i avföringen är dock en osäker metod.
 • Levern bör granskas i samband med slakt varvid man får en gårdsdiagnos av vilken framgår om det finns levermaskar i gårdens djur.
 • Om man vill ha ett påvisande av levermaskens ägg i avföringen bör proverna tas på sensommaren, 5 avföringsprov.

Lungmaskar

 • Metod: påvisande av larver, Baermann-metoden.
 • Avföringsprov från hostande djur, 5 - 10 prov, på sensommaren.
 • Avföring behövs minst cirka 0,5 deciliter/djur, prov från ändtarmen.
 • Kan göras genom att sammanslå avföringsprov från fem djur till ett gemensamt prov.

Försändelse

Skickas till laboratoriet samma eller senast följande dag, förvaringstemperatur: kylskåp (får inte frysas ner). Proverna borde helst tas i början på veckan, prover bör inte skickas på fredagar eftersom risken för att de förstörs under transporten är stor. De snabbaste försändelsesätten är Postens Till dörren-paket, Expresspaket hos Matkahuolto eller personlig leverans. Under den varma årstiden rekommenderas användning av kylklampar. Ägaren betalar försändelsekostnaderna.

Adress dit proverna ska skickas

Livsmedelsverket Uleåborg 

 • besöksadress: Elektroniikkatie 5, Uleåborg
 • postadress: Livsmedelsverket Uleåborg, Elektroniikkatie 3, 90590 Uleåborg
 • bussfrakt: Livsmedelsverket Uleåborg, Matkahuolto Uleåborg (kundnummer 6100752)
 • telefon på adresskort 040 515 4325
Sidan har senast uppdaterats 16.6.2020