Paratuberkulos

(Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis)

Prov

  • Levande djur: avföring och serumblodprov eller individuellt mjölkprov. Mjölkprovet kan tas när 7 dagar har gått sedan kalvningen.
  • Dött djur: tarmprov från förändrad del och lokala lymfkörtlar i mag-tarmkanalen, en bit från slutet av tunntarmen lymfkörtlar i krös.
  • Klinisk misstanke om paratuberkulos: långvarig diarré där orsaken inte är känd, viktminskning hos nötkreatur äldre än twå år.

Undersökning

Bakterieodling för M. paratuberculosis -bakterien (PCR), avföring och prov från organ. I kliniska misstankar också odling. Påvisande av antikroppar (blodprov och individuellt mjölkprov).

Obs! Odlingen tar minst 6, vanligtvis 7 - 13 månader. Klinisk misstanke: undersökningen avgiftsfri.

Försändelse

Provet kyls och sänds omedelbart. Prov som tagits på fredag eller under veckoslut kan förvaras i kylskåpstemperatur över veckoslutet, helblod får inte nedfrysas. Separerade serum- och mjölkprover förblir frysta längre. Odlingsprov bör vara i laboratoriet senast torsdag morgon och inte längre än tre dygn från provtagningen. Under den varma årstiden rekommenderas användning av kylklampar.

Skicka prover till Livsmedelsverkets laboratoriet för djursjukdomsbakteriologi i Helsingfors. 

Förpackningsanvisningar 
Sändningsanvisningar och adresser

Sidan har senast uppdaterats 8.11.2021