Paratuberkulos

(Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis)

Prov

  • Levande djur: avföring och serumblodprov.
  • Dött djur: tarmprov från förändrad del och lokala lymfkörtlar i mag-tarmkanalen, en bit från slutet av tunntarmen lymfkörtlar i krös.
  • Klinisk misstanke om paratuberkulos: långvarig diarré där orsaken inte är känd, viktminskning hos nötkreatur äldre än twå år.

Undersökning

Bakterieodling för M. paratuberculosis -bakterien (avföring och prov från organ) Påvisande av antikroppar (blodprov).

Obs! Odlingen tar minst 2 - 7 månader Klinisk misstanke: undersökningen avgiftsfri.

Försändelse

Proverna bör vara laboratoriet tillhanda senast torsdag förmiddag och högst tre dagar har gått sedan provtagningen. De snabbaste försändelsesätten är Postens Till dörren-paket, buss eller personlig leverans. Under den varma årstiden rekommenderas användning av kylklampar.

Adress dit proverna ska skickas

Livsmedelsverket Helsingfors  
Livsmedelsverket, djursjukdomsbakteriologi, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors

Sidan har senast uppdaterats 5.7.2019