Paratuberkulos

(Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis)

Prov

  • Levande djur: avföring och serumblodprov.
  • Dött djur: tarmprov från förändrad del och lokala lymfkörtlar i mag-tarmkanalen, en bit från slutet av tunntarmen lymfkörtlar i krös.
  • Klinisk misstanke om paratuberkulos: långvarig diarré där orsaken inte är känd, viktminskning hos nötkreatur äldre än twå år.

Undersökning

Bakterieodling för M. paratuberculosis -bakterien (avföring och prov från organ) Påvisande av antikroppar (blodprov).

Obs! Odlingen tar minst 2 - 7 månader Klinisk misstanke: undersökningen avgiftsfri.

Försändelse

Proverna bör vara laboratoriet tillhanda senast torsdag förmiddag och högst tre dagar har gått sedan provtagningen. Under den varma årstiden rekommenderas användning av kylklampar. Skicka prover till Livsmedelsverkets laboratoriet för djursjukdomsbakteriologi i Helsingfors. Sändningsanvisningar och adresser

Sidan har senast uppdaterats 24.7.2020