Ren och hägnade hjortdjur

De vanligaste undersökningarna och undersökningspaketen finns i prislistan under Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)

Patologiska undersökningar och obduktioner

  • patologisk undersökning av ett helt djur
  • patologiska undersökningar av organprover
  • utredning av orsaken till kastningen, kastat foster och dödfött eller dött mindre än ett dygn gammalt, efterbörden ska alltid medfölja eller åtminstone några delar av moderkakan

Separat provtagningsanvisning

Provtagning för avmagringssjuka hos hjortdjur (CWD)

Sidan har senast uppdaterats 12.5.2023