Parasitundersökningar

Invärtes parasiter eller deras ägg undersöks ur avföringsprov från djur. Prover kan också skickas för identifiering av utvärtes parasiter.

Utvärtes parasiter förpackas i en liten tät burk (ej direkt i ett kuvert, för att undvika hopklämning). Den mest vanliga undersökningen som utförs är bestämning av art. I regel görs undersökningen samma dag då provet anländer till laboratoriet.

Invärtes parasiter förekommer mest hos valpar. Eftersom vuxna djur i regel har färre parasiter och de nödvändigtvis inte utsöndras i avföringen varje dag, ska man av vuxna djur samla ett avföringsprov till exempel tre dagar i rad. Om man vill ha en undersökning av prover som insamlats under flera dagar, förpackas de i samma burk eller påse. Parasitäggen undersöks med en flotationsmetod. Om man med blotta ögat kan se parasiterna, ska de förpackas i en separat burk för att säkra att de bevaras. Parasiter som kan ses med blotta ögat är vanligen bandmaskar och de undersöks med en direktmikroskoperingsmetod.

Cirka en matsked avföring skickas så färsk som möjligt. Proverna förpackas i en tätslutande låda (även en fryslåda eller en filmburk går bra) och försluts därefter i en Minigrip-påse. I regel görs undersökningen samma dag då provet anländer till laboratoriet. Om man vill ha en bakteriologisk undersökning av samma avföringsprov ska man skicka ett större avföringsprov. Undersökningarna av parasiter görs först efter att bakterieundersökningarna har påbörjats.

Avföringsprov som undersöks i fall av urdjuren Cryptosporidium och Giardia kräver ett speciellt konserveringsmedel. Innan provtagningen finns det skäl att kontakta den vårdande veterinären som ger 10 % formalin för konservering av provet samt en provburk för insamling av provet. Avföringen insamlas i samma burk tre dagar i rad. Varje gång lägger man till formalin i burken utgör förhållandet 1 tesked diarréavföring och 3 teskedar 10 % formalin. Undersökningen görs med IFAT-metoden och proverna undersöks en dag i veckan.

En katts avföringsprov kan också undersökas i fall av Tritrichomonas foetus. Provet kan skickas som färskt eller konserverat i formalin. Undersökningen görs med en PCR-metod och undersökningarna görs två gånger i veckan.

Till provet bifogas alltid en remiss, som undertecknas av den som betalar undersökningen som därmed är beställare av undersökningen.

Skicka prover till Livsmedelsverkets laboratoriet för djursjukdomspotologi i Helsingfors.
Sändningsanvisningar och adresser

Sidan har senast uppdaterats 4.9.2020