Valpsjuka

Vid misstanke om valpsjuka tas ett epitelcellprov för att påvisa virus.

Provet tas med vaddpinne från:

  • ögats konjunktiva
  • vaginan / preputium
  • toncillerna från en hund som fått lugnande medel

Hos epitelcellerna på provpinnen kan valpsjukevirus påvisas med RT-PCR-metoden.

Provtagningspinnarna förpackas i ett rent, tomt provrör för transporten. Röret skickas gärna tillsammans med en kylklamp. 

Adress dit proverna ska skickas

Livsmedelsverket Helsingfors 

Livsmedelsverket, virologi, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors