Tarminflammationer

Undersökningar som anknyter till tarminflammationer

Att ta ett prov vid tarminflammationer ger ofta inte en tillförlitlig bild av infektionen. Det rekommenderas att man undersöker prover av flera svin som har insjuknat.

Orsaken till infektionen kan utredas med hjälp av följande prover som sänts från gården:

  • Prover som sänts för patologisk undersökning (hela djur, tarmpaket, tarmprover) 
  • Aavföringsprov

Beställningsblankett för provtagningsmaterial för veterinärer (på finska)

Helt djur, tarmpaket, förändrad del av tarm

Prov

Helt djur, tarmpaket eller prover av förändrad tarmdel för patologisk undersökning där man tar prover för fortsatta undersökningar. Prover av djur som har haft tydliga symptom på tarminfektion (diarré). Observera att medicinering med antibiotika har en inverkan på bakterieundersökningarna. Proverna ska i första hand tas av djur som ännu inte fått medicinering för tarminfektion. Om detta inte är möjligt ska den medicinering som de undersökta djuren får antecknas i remissen.

Undersökningar

Patolog-anatomisk och histologisk undersökning samt bakteriologisk undersökning. Vid behov görs även en undersökning i fall av virusinfektioner (bland annat rotavirus, circovirus (PCV2)). Med hjälp av undersökningarna kan man bedöma de olika orsakerna till sjukdomen i relation till konstaterade infektionsförändringar i tarmarna.

Prislistan anger priset på undersökningar för döda svin i olika åldrar och för organundersökningar.

Bakterier, virus och parasitsjukdomar som orsakar tarminflammationer hos djur i olika åldersgrupper

Diande kultingar

Toxigenisk Escherichia coli 
Clostridium perfringens typ C (blödande nekrotisk tarminfektion hos kultingar)

Clostridium perfringens typ A

Salmonella

Rotavirus

Kocker

Avvänjda kultingar och äldre svin

Toxigenisk Escherichia coli 
Brachyspira hyodysenteriae (dysenteri)

Brachyspira pilosicoli

Brachyspira intermedia

Lawsonia intracellularis

Salmonella

Circovirus typ 2 (PCV2)

Trichuris suis (piskmask)

Försändelse

Proverna ska vara laboratoriet tillhanda för provtagning nästa dag, på fredag ska prover inte tas eller sändas. Skicka prover som expressförsändelse till Livsmedelsverkets verksamhetsställe i Helsingfors, Seinäjoki eller Kuopio. Sändningsanvisningar och adresser

Avföringsprover – undersökningspaket

Orsakerna till tarminfektioner kan också utredas genom avföringsprov. I Livsmedelsverkets prislista finns ett undersökningspaket i vilket ingår undersökning av 3–5 avföringsprov. 

Sidan har senast uppdaterats 4.9.2020