CWD (chronic wasting disease) hos hjortdjur

Finska hjortdjur är: älg, skogsvildren, tamren, vitsvanshjort, dovhjort och rådjur.

Även om sjukdomen inte konstaterats i Finland har vi ändå skäl att vara på vår vakt.

Alla över 12 månader gamla renar och andra hjortdjur som uppvisar ovan beskrivna symptom eller verkar förtvinade borde undersöks med tanke på CWD. För att få in prover behöver vi bistånd från renskötare, jägare, viltforskare och alla andra som rör sig ute i naturen.

Om ni ute i naturen lägger märke till hjortdjur som uppträder konstigt på de sätt som beskrivits ovan eller som avlidit, ska ni kontakta kommunets kommunal veterinär.

Kontaktuppgifterna finner ni bäst på nummerupplysningen eller på kommunernas webbplatser. Den kommunala veterinären kontaktar vid behov polisen för att få handräckning att avliva det symptombärande djuret.

Jägare och renskötare kan också sända in prover direkt till Livsmedelsverket. Som prov krävs djurets huvud, underkäken och svalget inberäknat. Då djuret avlivas bör man i mån av möjlighet undvika metoder som skadar bakre delen av hjärnan.

Proverna sänds in till Livsmedelsverket via Matkahuolto Expresspaket. Livsmedelsverket betalar transporten. Adressen är: Livsmedelsverket Uleåborg, Matkahuolto ULEÅBORG (kundnummer 6100752); Livsmedelsverket Kuopio, Matkahuolto KUOPIO (kundnummer 8600227); Livsmedelsverket Seinäjoki,
Matkahuolto SEINÄJOKI (kundnummer 3300143);  Livsmedelsverket Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Matkahuolto KAMPPI HELSINGFORS (kundnummer 9400278).

För prover som har sänts enligt övervakningsprogrammet betalas en avgift på 50 € / huvud. Avgifterna betalas halvårsvis. Livsmedelsverket sänder instruktionerna för faktureringen till jaktvårdsföreningarna.

CWD har aldrig konstaterats hos människor, men då prover tas och förpackas är det ändå skäl att skydda händerna, eftersom olika bakterieinfektioner också kan orsaka neurologiska symptom. Ett sjukt djur bör inte användas som människoföda.

Förpackningsanvisningar:

Vira först in huvudet i rikliga mängder (tidnings)papper som suger upp eventuella avrinnande vätskor. Förpacka ännu pappersemballaget eller eventuellt annat emballage i en hel plastpåse och därefter i en stadig låda. Under den varma årstiden är det bra att lägga kylklampar i påsen för att säkerställa hållbarheten. Lägg också remissen med i lådan. Slut lådan med tejp.

En remiss för TSE-kartläggning av hjortdjur finner du på Livsmedelsverkets webbplats och en sådan åtföljer också denna försändelse. Livsmedelsverket sänder svaret på undersökningen till den som sänt in provet.

Mer information:

specialforskare  Marja Isomursu, telefon 040 512 1248, forskningsenheten för produktionsdjurs- och vilthälsa
specialforskare Minna Nylund, telefon 040 489 3393, forskningsenheten för produktionsdjurs- och vilthälsa
specialforskare Sirkka-Liisa Korpenfelt, telefon 050 351 0308, forskningsenheten för djursjukdomsvirologi

Sidan har senast uppdaterats 16.6.2020