Ytterförpackning och märkningar

Använd en svart- och gulrandig förpackningslåda eller märk lådan med svart- och gulrandig tejp. Postis provförsändelser ska förses med TFÄ-märkningen ”Biologiskt ämne, kategori B”, UN 3373.

Försändelser som med mycket liten sannolikhet är smittförande kan märkas med ”Undantaget veterinärmedicinskt prov”. I övrigt ska de packas på samma sätt.

Svart- och gulrandig förpackningslåda

Lådan med svart- och gulrandig tejp

Lådan med svart- och gulrandig tejp

TFÄ-märkning