Analystjänster till jordbrukaren

Undersökningar för eget utsäde

Kvalitet på gårdens eget utsäde kan kontrolleras på Livsmedelsverkets frölaboratorium i Loimaa.

Skicka eller ta med ett prov på cirka 500 gram på ditt spannmål frö till adressen nedan. För små fröarter är provstorleken 200 gram. Fyll i och bifoga undersökningsremissen med.

Livsmedelsverket
Tampereentie 51
32200 Loimaa

Olika analyser kan göras för provet. Behovet av iordningställande kan bedömas med hjälp av renhetsbestämningar. Det är också möjligt att undersöka grobarhet efter provbetning med betningsmedel efter ditt val.

 

Från videon Provtagning av egen skörd (på finska) kan man få tips för representativa provtagningar.

Video också på Youtube

Från videon nedan (på finska) får du tips om hur du kan tolka grobarheten av ditt utsäde.

Video också på Youtube