Statistik över utsädeskvalitet

Resultat av inspektionsperioden 2018 - 2019 tyder på att sommaren 2018 har producerat skörd med bra grobarhet. Spannmål och hö grodde bra eller utmärkt. För spannmål har varit typiskt att grobarheten i obetade prov inte har varit lägre än i betade prov.

Aktuell utsädets grobarhetsresultat från öppna analysportal (på finska).

Certifierat utsäde som finns på marknaden är ett tryggt val

Grobarhetsresultaten från frölaboratoriet vid Livsmedelsverktst ger en fingervisning om växtperiodens utsädeskvalitet. Det lönar sig att i tid utreda dugligheten hos skörden som man har tänkt använda som eget utsäde på den egna gården. Det är viktigt att kontrollera utsädeskvaliteten för att kunna beräkna rätt utsädesmängd och bedöma betningsbehovet. Mot våren kan det bli svårare att få tag på utsäde av de populäraste sorterna.

För varje utsädesparti har man genom fältförsöksgranskning av grundutsädet, odlingsgranskning och laboratorieundersökningar av officiella prover säkerställt att partiet är av den angivna sorten, inte innehåller flyghavre eller utsädesburna sjukdomar och att grobarheten är tillräcklig. Varje förpackning av certifikatutsäde är försedd med garantibevis.

Utsädets grobarhetsresultat under tidigare inspektionsperioden