Statistik över utsädeskvalitet

Resultat av inspektion periodens 2020 – 2021 för certifierat utsäde har slutförts. Genomsnittlig grobarhet för vårspannmål tyder på att sommaren 2020 producerade vanligt utsäde. Endast genomsnittliga grobarhet av korn var något lägre än de tidigare perioderna. I ärter och bondbönor var den senaste odlings- och skördesäsongen mer utmanande, vilket återspeglas i grobarhet lägre än paret förra perioderna.

Kvalitet på beställningsstudier på havre och vårvete var högre än föregående period.

Aktuell utsädets grobarhetsresultat från öppna analysportal (på finska).

Certifierat utsäde som finns på marknaden är ett tryggt val

Grobarhetsresultaten från utsäde laboratoriet vid Livsmedelsverket ger en fingervisning om växtperiodens utsädeskvalitet. Det lönar sig att i tid utreda dugligheten hos skörden som man har tänkt använda som eget utsäde på den egna gården. Det är viktigt att kontrollera utsädeskvaliteten för att kunna beräkna rätt utsädesmängd och bedöma betningsbehovet. Mot våren kan det bli svårare att få tag på utsäde av de populäraste sorterna.

För varje utsädesparti har man genom fältförsöksgranskning av grundutsädet, odlingsgranskning och laboratorieundersökningar av officiella prover säkerställt att partiet är av den angivna sorten, inte innehåller flyghavre eller utsädesburna sjukdomar och att grobarheten är tillräcklig. Varje förpackning av certifikatutsäde är försedd med garantibevis.

 

Sidan har senast uppdaterats 24.9.2021