Trälaboratoriet

I fråga om importvirke eller inhemsk barrskog är trälaboratoriet det enda i Finland som inom ramen för växtinspektion utreder förekomsten av karantän skadedjur som påträffas i trävaror och skogsträd.

Prover som tagits från barrträvaror som ska importeras från Ryssland och prover som tagits från inhemska barrträd analyseras avseende tallvedsnematoden.

Träförpackningsmaterial (till exempel pallar, ramverk, lådor) som kommer till vårt land från länder utanför EU analyseras också avseende tallvedsnematoden.

Dessutom analyseras huvudsakligen skadeinsektprover som tagit på barrträd som ska importeras från Ryssland.

Kontaktperson

  • Jyrki Tomminen, specialforskare, trävaru- och skogsskadegörare, tfn 040 725 7236