Transport

På dessa sidor finner du information om frågor som hänför sig till livsmedelstransporter såsom skyldigheterna i fråga om godkännanden och egenkontroll, nationella och internationella livsmedelstransporter, ATP-överenskommelsen och frågor som hänför sig till inspektionen av transportmedlen.

På sidorna finns också en förteckning över godkända instrument för registrering och mätning av temperaturerna.

Sidan har senast uppdaterats 26.6.2019