Korrekta svar gavs till deltagarna i hygienpasstester - Översättningsbyråns ägare dömd för grovt bedrägeri och för grov förfalskning

19. juni 2024

Helsingfors hovrätt har den 7 juni 2024 meddelat en dom om grov förfalskning mot en person, som deltagit i anordnandet av hygienpasstester i Vanda mellan 2015 och 2018. Hygienpasstesterna var tester i särskilda situationer översatta till främmande språk och flera hundra personer deltog i tester genom åren. Hovrätten ändrade inte Östra Nylands tingsrätts dom för grovt bedrägeri.

Översättningsbyråns ägare skaffade de personer som skulle göra hygienpasstester och översatte eller beställde översättningar av testpåståendena till främmande språk. Han informerade i förväg de personer som deltog i testet att de korrekta svaren hade markerats på översättningarna av testpåståendena. Nästan alla deltagare i proven klarade hygienpasstestet med hjälp av markeringar som gjorts i översättningarna för att vägleda dem till rätt svar.

Den dömde person genomförde hygienpasstester genom två hygienpasstestare godkända av Livsmedelsverket och en yrkesutbildningsinstitution. Genom att fakturera såväl testpersonerna som läroanstalten tillförde den dömde sig en betydande orättvis ekonomisk vinning. Hygienpasstestarna som var anknytna till fallet åtalades inte för brottmål. Helsingfors hovrätt höjde det av tingsrätten dömda straffet för översättningsbyråns ägare från ett villkorligt fängelse på 10 månader till ett villkorligt fängelse på 1 år och 8 månader samt att betala staten 25 000 euro i ersättning.

Mer information
hygieniapassi@ruokavirasto.fi.