Import av livsmedel för eget bruk

Det finns begränsningar i privat import av livsmedel av animaliskt ursprung

Införseln av svin- och vildsvinskött och av dessa tillverkade köttprodukter och råa köttberedningar samt övriga produkter som innehåller svin- eller vildsvinskött är begränsad på EU-området från Sverige, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ungern, Rumänien, Bulgarien, Slovakien, Italien, Tyskland, Tjeckien, Grekland och Kroatien på grund av afrikansk svinpest (ASF).

Situationen rörande afrikanska svinpesten kan förändras snabbt. 

Utom EU förekommer afrikansk svinpest t.ex. i Ryssland, Ukraina, Vitryssland, Moldavien, Georgien, Serbien, Norra Makedonien, Bosnien-Hercegovina, Kina och många länder i Afrika.

Begränsningarna förklaras här och i broschyr av privat import. Importrestriktion gäller också jaktbyten!

Infovideo för resenärer om afrikansk svinpest.

Infovideo för resenärer om afrikansk svinpest

Presenter och souvenirer från andra EU-länder

Livsmedel för eget bruk

Animaliska livsmedel som en privatperson tar med sig från en annan medlemsstat i Europeiska unionen för sitt eget bruk eller som sänds till en privatperson för att användas i dennas privathushåll omfattas inte av den officiella livsmedelstillsynen. 

Om produkterna däremot går till distribution eller försäljning betraktas detta som verksamhet, som omfattas av den kommunala livsmedelstillsynen (Oiva-tillsyn). Mer information om införsel av animaliska livsmedel från den inre marknaden

Man har beskrivit begränsningar i broschyr och anvisnig av privat import, se spalten på höger på sidan. Mer information om begränsningar angående privat import av köttprodukter från andra EU-länder på grund av afrikansk svinpest.

Jaktbyten 

En resenär får införa från EU länder villebråd som han/hon själv skjutit om det inte finns begränsningar på grund av djursjukdomssituation. Jagat vildsvin får inte importeras från restriktionszoner I, II och III för afrikansk svinpest till Finland. Restriktionszoner för afrikansk svinpest kan ses i online kartsökningen på nätet (se sidans högra kant). Man bör dock beakta övre gränsen som gäller den skattefria importen och CITES-bestämmelser, som reglerar handeln med utrotningshotade arter.

Privat import av livsmedel från länder utanför EU

Många begränsningar gäller privata importen av livsmedel av animaliskt ursprung på grund av risken för djursjukdomar. Mer information om begränsningar angående privat import utanför EU.

Importen av grönsaker, frukter och andra växtprodukter är mycket begränsad på grund av risken för spridning av växtsjukdomar. Mer information om begränsningar angående privat import av växter och växtprodukter.

Sidan har senast uppdaterats 8.9.2023