Interventionslagring av spannmål

Interventionslagring av spannmål

Interventionslagring av spannmål gör det möjligt för innehavaren av ett spannmålsparti att sälja sin spannmål som producerats i EU-området. För spannmålen betalas ett EU-interventionspris som har slagits fast på administrativ väg. 

Till interventionslagren i Finland köps upp vete. Spannmålen säljs senare på den inre marknaden eller på export genom ett förfarande med anbudstävlan. Interventionslagring av spannmål är ett led i EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

Försäljning av spannmål för intervention

Du kan bjuda ut vete till intervention under perioden för interventionsköp årligen från den 1 november till den 31 maj. Korn kan bjudas ut bara genom ett separat beslut av Europeiska kommissionen. Vete köps upp för intervention till referenspriset 101,31 €/ton, inom hela EU sammanlagt 3 milj. ton, varefter man övergår till anbudsförfarande.

Innan anbudsblanketten skickas in ska du registrera dig:

Blankett för ansökan om registrering

För att ge anbud krävs alltid att säkerhet ställs (20€/ton). 

Minsta kvalitetskrav för interventionsspannmål och kvalitetsprissättning

Minsta kvalitetskrav

Köp av spannmål från interventionslager

Lagren för interventionsspannmål är tomma för tillfället. 

Kontaktinformation:

Interventio(at)ruokavirasto.fi
fornamn.efternamn(at)ruokavirasto.fi

Päivi Vaismaa, överinspektör, 0295 205 127

Sidan har senast uppdaterats 27.12.2018