1.11.2021

Under denna sida finns en sammanställning av livsmedelsmarknadsombudsmannens anvisningar som anknyter till tillämpningsområdet för livsmedelsmarknadslagen.