Drycker som hör till tillämpningsområdet för livsmedelsmarknadslagen

23.11.2021

I livsmedelsmarknadslagen avses med jordbruksprodukter produkter som nämns i bilaga I till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan EUF-fördraget), med undantag för fiskprodukter. Med livsmedel avses å sin sida fiskprodukter som räknas upp i den ovan nämnda bilagan samt produkter som framställts av jordbruks- och fiskprodukter och som används som livsmedel.

Som livsmedel betraktas sådana drycker vid vilkas framställning jordbruksprodukter som avses i livsmedelsmarknadslagen, såsom korn eller äpple, har använts.

Drycker som sötats eller smaksatts med naturliga aromer enligt Europaparlamentets och rådets förordning 1334/2008 omfattas av lagens tillämpningsområde, när den naturliga aromen har framställts av en jordbruksprodukt som nämns i bilaga I till EUF-fördraget.

Nedan finns en förteckning med exempel på drycker som omfattas av lagens tillämpningsområde samt drycker som inte hör till lagens tillämpningsområde. Förteckningen är inte uttömmande.

Alkoholfria drycker

Av alkoholfria drycker omfattas åtminstone följande produkter av lagens tillämpningsområde:

 • Mjölk är jordbruksprodukter som avses i lagen (KN-nummer 04.01); mjölkbaserade drycker betraktas som livsmedel.

 • Drickbar yoghurt är jordbruksprodukter som avses i lagen (KN-nummer 04.03).

 • Havrebaserade drycker är livsmedel som avses i lagen eftersom de har framställts av en jordbruksprodukt som nämns i bilaga I (KN-nummer 10.04 havre).

 • Smaksatt eller sötat vatten och mineralvatten är livsmedel som avses i lagen, när den naturliga arom som använts vid tillverkningen av en produkt har framställts av till exempel jordgubbar (KN-nummer 08.10 jordgubbar).

 • Fruktsaft och grönsakssaft samt saftkoncentrat av naturlig frukt är jordbruksprodukter som avses i lagen (KN-nummer 20.09).

 • Sockrade läskedrycker, energidrycker och smaksatt tonic är livsmedel som avses i lagen (KN-nummer 17.01 socker).

 • Sockerfria läskedrycker och energidrycker är livsmedel som avses i lagen om produkten har framställts av till exempel fruktsaft eller fruktsaftkoncentrat (KN-nummer 20.09 fruktsaft och bärsaft, inkl. druvmust, samt grönsakssaft, ojäst och utan tillsats av alkohol, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel).

När det gäller alkoholfria drycker omfattas till exempel följande produkter inte av lagens tillämpningsområde:

 • vatten, källvatten, mineralvatten utan tillsats av aromämne samt kolsyrat vatten (KN-nummer 22.01)

Svaga alkoholdrycker

Av svaga alkoholdrycker hör åtminstone följande produkter till lagens tillämpningsområde:

 • Maltdrycker, dvs. öl som framställts av till exempel vete eller korn, är livsmedel som avses i lagen (KN-nummer 10.01 vete och 10.03 korn).

 • Viner, såsom rödviner, vita viner och roséviner, viner som tillsatts alkohol, mousserande viner och dessertviner, såsom portvin och sherry, är jordbruksprodukter som avses i lagen (KN-nummer 22.04).

 • Vermouth och viner baserade på rödvin eller vitt vin som smaksatts med växter eller aromatiska ämnen är livsmedel som avses i lagen (KN-nummer 22.04 vin av färska druvor).

 • Andra genom jäsning tillverkade svaga alkoholdrycker än öl: Till exempel cider tillverkad av äppelsaft eller mjöd tillverkad av socker eller honung, blandningar av jästa drycker samt blandningar av jästa drycker och alkoholfria drycker. Dessa är jordbruksprodukter som avses i lagen (KN-nummer 20.06).
 • Long drink -drycker, eftersom de vanligen innehåller socker (KN-nummer 17.01 socker)

Starka alkoholdrycker

När det gäller starka alkoholdrycker omfattas åtminstone följande produkter av lagens tillämpningsområde:

 • brandy, såsom konjak och armagnac, som till exempel är framställda av druvor (KN-nummer 08.06 vindruvor)

 • whisky som till exempel är framställd av vete eller majs (KN-nummer 10.01 vete och 10.05 majs)

 • rom som är destillerad till exempel av jäst sockerrör (KN-nummer 12.12 sockerrör)

 • gin och genever som innehåller aromämnen från enbär (KN-nummer 09.09 enbär)

 • vodka som framställts av till exempel vete, korn eller potatis (KN-nummer 10.01 vete, 10.03 korn och 07.01 potatis)

 • likörer med tillsats av socker eller honung, till exempel bärlikörer, kakaolikörer och honungslikörer (KN-nummer 17.01 socker och 04.09 naturlig honung)

 • tequilablandningar (”mixto”), dvs. tequila som framställts av sockerrör eller sockerbeta (KN-nummer 12.12 sockerrör och sockerbeta)

När det gäller starka alkoholdrycker omfattas till exempel följande produkter inte av lagens tillämpningsområde:

 • tequila som helt och hållet är har framställts av växten tequilaagave; växten tequilaagave är inte en jordbruksprodukt som nämns i bilaga I till EUF-fördraget.