Livsmedelsmarknadsombudsman Olli Wikberg

17.12.2020

Livsmedelsmarknadsombudsman Olli Wikberg inledde sin femåriga mandatperiod 1.9.2019.

Olli Wikberg är juris doktor och vicehäradshövding från Helsingfors. Wikberg har studerat juridik vid Helsingfors universitet och blev juris doktor 2010. Hans doktorsavhandling i europarätt behandlade arbetet mot karteller inom Europeiska unionen. Wikberg har tidigare avlagt juris licentiat examen i rättsekonomi och avlade likaså juris kandidatexamen i detta läroämne 1999. Han har också tidigare avlagda studier inom ekonomi vid Helsingfors handelsläroanstalt (Business College Helsinki) där han 1994 har avlagt yo-merkonomexamen.

Innan Wikberg utsågs till livsmedelsmarknadsombudsman arbetade han som lagstiftningsråd vid justitieministeriet 2018–2019. Vid ministeriets avdelning för lagberedning hörde framför allt förvaltningsprocessfrågor till hans ansvarsområde. Innan Wikberg övergick i justitieministeriets tjänst arbetade han vid marknadsdomstolen som marknadsrättsdomare 2011–2018. Han har också flera års erfarenhet av konkurrensrättsliga frågor i synnerhet som lärare och forskare i ämnet vid Helsingfors universitet.

Kännedom om livsmedelsmarknaden och livsmedelskedjans verksamhet har Wikberg förvärvat som vice ordförande för Opinionsnämnden för affärssed från det att nämnden inrättades 2014 fram till år 2019.

Som motvikt till ett intressant och samhälleligt betydelsefullt arbete kopplar Wikberg av med god mat och dryck. Wikberg gillar också att resa på fritiden.

"Resan vidgar sig också när det finns möjligheter igen. Lyckligtvis är det en kort resa till vår egen stuga. Man kan även röja gammal trädgårdsmark eller utföra skogsarbete. "En helsingforsbo kan klara sig bra på land om han vill."

Läs mer om livsmedelsmarknadsombudsmannen här.