Burfåglar

Burfåglars burar ska vara sådana att fåglarna kan se och höra vad som sker i utrymmet eller dess omgivning samt har möjlighet till socialt umgänge.

Burfåglars burar ska vara tillräckligt rymliga med beaktande av fågelart, fåglarnas aktivitet, storlek, ålder och kön samt antal och könsfördelning.

Burfåglar ska ha tillgång till lämplig stimulans i buren. Fåglar av arter som inte är enbart marklevande ska ha minst två sittpinnar av lämpligt material. Om fåglarna hålls i grupp ska det finnas tillräckligt många lämpliga sittpinnar för att alla i gruppen ska kunna sitta samtidigt utan att störa varandra. Pinnarna ska vara placerade i buren på ett sådant sätt att fåglarna har tillräckligt med utrymme för att flyga eller röra sig på annat sätt i buren. Fåglarna ska vid behov ha möjlighet att dagligen bada i buren i sand eller vatten.

I buren ska det finnas lämpligt strö och möjlighet att vid behov söka skydd. En fågelbur får inte ha nätgolv.

Det ska finnas tillräckligt med utrymme på den plats där burfåglarna utfodras och vattnas för att onödig konkurrens inte ska uppstå. Fåglarna ska vid behov ha tillgång till grus av rätt grovlek för matsmältningen.

Burfåglar får inte tjudras. Ett koppel får dock tillfälligt fästas vid fågeln via en fotring för utomhusvistelse, förflyttning eller motsvarande åtgärder av kortvarig art. Då ska fågeln stå under ständig tillsyn.

Sidan har senast uppdaterats 31.10.2018