Hundar och katter

Hållning, skötsel, behandling och hantering av hundar och kattter stadgas i djurskyddslagen och djurskyddsförordningen samt lagen och förordningen om transport av djur. Jord- och skogsbruksministeriets beslut om de djurskyddskrav som ställs på avlivning av produktionsdjur som hör till däggdjurs- och fågelarter innehåller bestämmelser angående avlivning av djur.

Dessutom fastställs de djurskyddskrav som gäller för hållning av hundar och katter i statsrådets förordning om skydd av hundar, katter och andra smådjur som hålls för sällskap och hobby, där utförliga krav som berör djurhållningsplatsensamt skötsel, behandling och hantering av djur fastställs.

De viktigaste djurskyddsförfattningarna som gäller hållande av hundar och katter samt deras välbefinnande har summerats i guide "Hundar och katter - djurskyddslagstiftningen i sammandrag". De författningstexter som använts som källmaterial finns i sin helhet på jord- och skogsbruksministeriets webbsidor.

 

Sidan har senast uppdaterats 31.10.2018