Ryggradslösa djur

Golvet eller botten i ett förvaringsutrymme för ryggradslösa djur ska vara täckt med ett material som lämpar sig för djurarten. Vid behov ska det finnas så mycket av materialet att djuret kan gräva ner sig i det. Materialets fuktighet ska vara lämpligt för djurarten. I förvaringsutrymmet ska det vid behov finnas lämpliga gömställen för djuren, och klättrande arter ska ha möjlighet att klättra.

Belysningen, temperaturen och luftfuktigheten i förvaringsutrymmet ska anpassas till djurarten. I förvaringsutrymmet ska det vid behov finnas platser med olika temperatur.

Lock, luckor och andra motsvarande konstruktioner i terrarier för ryggradslösa djur ska kunna tillslutas på behörigt sätt. Terrarier där giftiga eller annars farliga djur hålls ska vid behov märkas med en varning om att djuren är farliga.

 

Sidan har senast uppdaterats 31.10.2018