Bison

Hållningen, skötseln, behandlingen och hanteringen av amerikanska bisonoxar (bison bison) i hägn regleras av djurskyddslagen och djurskyddsförordningen, lagen och förordningen om transport av djur samt avlivningsförordningen.

De djurskyddskrav som ställs på hållning av bisonoxar regleras dessutom av statsrådets förordning om skydd av bison i hägn. I denna förordning ställs bland annat detaljerade krav på djurhållningsplatsernas storlek och utomhusområdena samt skötseln, behandlingen och hanteringen av bison.

 

Sidan har senast uppdaterats 31.10.2018