Broilrar

Med broiler avses höns som hålls för köttproduktion. Hållningen, skötseln, behandlingen och hanteringen av broilrar regleras av djurskyddslagen och djurskyddsförordningen, lagen och förordningen om transport av djur samt avlivningsförordningen. 

De djurskyddskrav som ställs på hållning av broilrar regleras dessutom av statsrådets förordning om skydd av broilrar. I denna förordning ställs bland annat detaljerade krav på djurhållningsplatsen samt skötseln, behandlingen och hanteringen av broilrar.