Får

Hållningen, skötseln, behandlingen och hanteringen av får regleras av djurskyddslagen och djurskyddsförordningen, lagen och förordningen om transport av djur samt avlivningsförordningen.

De djurskyddskrav som ställs på hållning av får regleras dessutom av statsrådets förordning om skydd av får. I denna förordning ställs bland annat detaljerade krav på djurhållningsplatsernas storlek och utomhusområdena samt skötseln, behandlingen och hanteringen av får.

De viktigaste djurskyddsförfattningarna som gäller hållande av får samt deras välbefinnande har summerats i broschyren Får -djurskyddslagstiftningen i sammandrag. De författningstexter som använts som källmaterial finns i sin helhet på jord- och skogsbruksministeriets webbsidor.

Sidan har senast uppdaterats 31.10.2018