Hjortar i hägn

Hållningen, skötseln, behandlingen och hanteringen av hjortar i hägn regleras av djurskyddslagen och djurskyddsförordningen, lagen och förordningen om transport av djur samt avlivningsförordningen.

De djurskyddskrav som ställs på hållning av hjortar i hägn regleras dessutom av statsrådets förordning om skydd av hjortar i hägn. I denna förordning ställs bland annat detaljerade krav på djurhållningsplatsernas storlek och utomhusområdena samt skötseln, behandlingen och hanteringen av hjortar i hägn.

Sidan har senast uppdaterats 31.10.2018