Strutsfåglar

Med strutsfågel avses struts, emu och vanlig nandu (Rhea americana). Hållningen, skötseln, behandlingen och hanteringen av strutsfåglar regleras av djurskyddslagen och djurskyddsförordningen, lagen och förordningen om transport av djur samt avlivningsförordningen.

De djurskyddskrav som ställs på hållning av strutsfåglar regleras dessutom av statsrådets förordning om skydd av strutsfåglar. I denna förordning ställs bland annat detaljerade krav på djurhållningsplatsernas storlek och utomhusområdena samt skötseln, behandlingen och hanteringen av strutsfåglar.

Sidan har senast uppdaterats 31.10.2018