Metoder för avlivning och slakt av olika produktionsdjursslag

Nedan uppräknas enligt djurart de tillåtna metoderna för avlivning och slakt av produktionsdjur. Närmare krav på de olika metoderna finns angivna i kapitlet Metoder för avlivning och slakt av produktionsdjur.

Djurslag

 •  Idisslare 
 •  Svin 
 •  Fjäderfä (utom strutsfåglar som struts, emu och nandu) 
 •  Strutsfåglar
 •  Ren 
 •  Häst 
 •  Kanin och hare 
 •  Räv och sjubb
 • Mårddjur och chinchilla

Idisslare

 • Penetrerande bultpistol
 • Icke-penetrerande bultpistol (enkel bedövning) Får användas enbart för idisslare vars levande vikt är under 10 kilogram
 • Vapen med fri projektil
 • Slag mot huvudet. Får användas enbart för lamm och killingar som väger under 5 kilogram
 • Elektrisk bedövning, enbart över huvudet (enkel bedövning)
 • Elektrisk bedövning över hela kroppen (enkel bedövning vid slakt)
 • Dödlig injektion (ej vid slakt)

Svin

 • Penetrerande bultpistol (enkel bedövning)
 • Vapen med fri projektil
 • Slag mot huvudet. Får användas för grisar som väger högst 5 kilogram
 • Elektrisk bedövning, enbart över huvudet (enkel bedövning)
 • Elektrisk bedövning över hela kroppen (enkel bedövning vid slakt)
 • Koldioxid (CO2) i höga koncentrationer (enkel bedövning vid slakt)
 • Koldioxid tillsammans med inerta gaser
 • Inerta gaser (enkel bedövning vid slakt)
 • Kolmonoxid (CO) som ren källa eller tillsammans med andra gaser. Får användas endast för grisar och vid annan avlivning än för slakt
 • Dödlig injektion (ej vid slakt)

Fjäderfä (utom strutsfåglar som till exempel struts, emu och nandu)

 • Penetrerande eller icke-penetrerande bultpistol
 • Vapen med fri projektil
 • Maceration (får användas för högst 72 timmar gamla kycklingar och okläckta ägg). Ej vid slakt 
 • Halsdislokation (manuell halsdislokation får inte användas på djur vars levande vikt är över tre kilogram. Mekanisk halsdislokation är tillåten endast för fjäderfä som väger högst 5 kilogram)
 • Slag mot huvudet (tillåten för fjäderfän upp till högst 5 kg levande vikt)
 • Elektrisk bedövning enbart över huvudet (enkel bedövning), över hela kroppen (enkel bedövning vid slakt) eller med strömförande vattenbad
 • Koldioxid (CO2) i höga halter (metoden får inte användas för ankor och gäss)
 • Koldioxid i två faser
 • Koldioxid tillsammans med inerta gaser
 • Inerta gaser
 • Kolmonoxid (CO) som ren källa eller tillsammans med andra gaser. Får användas endast vid annan avlivning än för slakt
 • Bedövning med lågt atmosfäriskt tryck (tillåten för slaktkycklingar upp till högst 4 kg levande vikt) 
 • Dödlig injektion (ej vid slakt)

Beträffande fjäderfä är det enligt de nationella bestämmelserna tillåtet att slakta fåglar som hör till fjäderfän, med undantag för strutsfåglar, genom att halsen hastigt skärs av med ett vasst instrument, om djurets ägare slaktar djuret utanför ett slakteri för privat konsumtion i hushållet.

Struts, emu och nandu

 • Penetrerande bultpistol (enkel bedövning)
 • Vapen med fri projektil
 • Elektrisk bedövning, enbart över huvudet (enkel bedövning)
 • Elektrisk bedövning över hela kroppen (enkel bedövning vid slakt)
 • Dödlig injektion (ej vid slakt)

Ren

 • Penetrerande bultpistol (enkel bedövning)
 • Icke-penetrerande bultpistol (enkel bedövning) Metoden får användas endast för renar som väger under 10 kg och endast vid slakt
 • Vapen med fri projektil
 • Elektrisk bedövning, enbart över huvudet (enkel bedövning)
 • Elektrisk bedövning över hela kroppen (enkel bedövning vid slakt)
 • Dödlig injektion (ej vid slakt)

Häst

 • Penetrerande bultpistol (enkel bedövning)
 • Vapen med fri projektil
 • Elektrisk bedövning, enbart över huvudet (enkel bedövning)
 • Elektrisk bedövning över hela kroppen (enkel bedövning vid slakt)
 • Dödlig injektion (ej vid slakt)

Kanin och hare

 • Penetrerande eller icke-penetrerande bultpistol (enkel bedövning)
 • Vapen med fri projektil
 • Slag mot huvudet. Får användas för kaniner och harar som väger högst 5 kg.
 • Elektrisk bedövning, enbart över huvudet (enkel bedövning)
 • Elektrisk bedövning över hela kroppen (enkel bedövning vid slakt)
 • Dödlig injektion (ej vid slakt)

Räv och sjubb

 • Penetrerande bultpistol (enkel bedövning)
 • Vapen med fri projektil
 • Slag mot huvudet. Får användas för räv och mårdhund som väger högst 5 kg.
 • Elektrisk bedövning, enbart över huvudet (enkel bedövning)
 • Elektrisk bedövning över hela kroppen
 • Kolmonoxid (CO) som ren källa eller tillsammans med andra gaser
 • Dödlig injektion

Mårddjur och chinchilla

 • Penetrerande bultpistol (enkel bedövning)
 • Vapen med fri projektil
 • Slag mot huvudet Metoden får användas för mårddjur och chinchillor som väger högst 5 kg
 • Elektrisk bedövning, enbart över huvudet (enkel bedövning)
 • Elektrisk bedövning över hela kroppen
 • Koldioxid (CO2) i höga koncentrationer
 • Kolmonoxid (CO) som ren källa eller tillsammans med andra gaser
 • Dödlig injektion
Sidan har senast uppdaterats 12.12.2018